fbpx

Uslovi korišćenja

pulssumadije.com pruža korisnicima svoj servis pretrage i agregacije vesti s namerom da im olakša pristup relevantnim informacijama.

Na pulssumadije.com možete pronaći linkove ka vestima i tekstovima sa drugih sajtova, pri čemu se izvor jasno navodi. Važno je naglasiti da pulssumadije.com nema autorska prava nad ovim sadržajima i ne snosi odgovornost za njihovu tačnost ili sadržaj, iako se apstrakti tekstova mogu pročitati i na samom sajtu pulssumadije.com.

Takođe je važno napomenuti da pulssumadije.com nije odgovoran za sadržaj drugih sajtova, čak i ako ste došli do njih putem linkova na sajtu pulssumadije.com.

U slučaju da smatrate da je pulssumadije.com prekršio vaša autorska prava objavljivanjem apstrakta i linkovanjem vašeg sadržaja, molimo vas da nas kontaktirate.

Ovi Uslovi regulišu vaš pristup, korišćenje celokupnog sadržaja, proizvoda i usluga dostupnih na veb lokaciji („Usluga“) kojom upravljamo („mi“, „mi“ ili „naši“).

Vaš pristup našim uslugama zavisi od vašeg prihvatanja, bez izmena, svih ovde sadržanih odredbi i uslova i svih drugih operativnih pravila i politika koje su objavljene i koje mi možemo povremeno objaviti.

Pažljivo pročitajte uslove korišćenja pre nego što pristupite našim Uslugama ili ih koristite. Pristupanjem ili korišćenjem bilo kog dela naših usluga, saglasni ste da ćete biti obavezani ovim Uslovima. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom uslova uslova korišćenja, onda ne možete da pristupate našim Uslugama ili da ih koristite.

Intelektualna svojina

Uslovi korišćenja ne prenosi sa Nas na vas bilo kakvu našu intelektualnu svojinu ili intelektualnu svojinu treće strane, a sva prava, vlasništvo i interesi u toj svojini i u njoj ostaju (kao između strana) isključivo kod i njegovih davaoca licence.

Usluge trećih strana

U korišćenju Usluga možete da koristite usluge, proizvode, softver, ugradnju ili aplikacije treće strane („Usluge trećih strana“).

Ako koristite usluge treće strane, razumete da:

Bilo koje korišćenje usluge treće strane je na vaš sopstveni rizik i mi nećemo biti odgovorni ili odgovorni bilo kome za veb stranice ili usluge trećih lica.
Potvrđujete i saglasni ste da nećemo biti odgovorni ili odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je prouzrokovan ili navodno uzrokovan korišćenjem bilo kog takvog sadržaja, robe ili usluga dostupnih na ili preko takvih veb lokacija ili usluga.
Računi

Kada korišćenje bilo kog dela naših Usluga zahteva nalog, saglasni ste da ćete nam dati potpune i tačne informacije kada se registrujete za nalog.

Vi ćete biti isključivo odgovorni i odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim nalogom. Vi ste odgovorni za ažuriranje informacija o vašem nalogu i za bezbednu lozinku.

Vi ste odgovorni za održavanje bezbednosti vašeg naloga koji koristite za pristup Usluzi. Nećete deliti ili zloupotrebljavati svoje akreditive za pristup. Morate nas odmah obavestiti o svakom neovlašćenom korišćenju vašeg naloga ili kada saznate za bilo koje drugo kršenje bezbednosti.

Prekid

Možemo da prekinemo ili suspendujemo vaš pristup svim ili bilo kom delu naših Usluga u bilo kom trenutku, sa ili bez razloga, sa ili bez obaveštenja, stupajući na snagu odmah.

Ako želite da raskinete uslove korišćenja ili svoj nalog, možete jednostavno da prestanete da koristite naše Usluge.

Sve odredbe uslove korišćenja koje bi po svojoj prirodi trebale da opstanu nakon raskida, nadživeće i raskid, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanje od garancije, obeštećenje i ograničenja odgovornosti.

Odricanje od odgovornosti

Naše usluge se pružaju „KAKO JESU“. i osnovu „KAKO DOSTUPNO“. i njegovi dobavljači i davaoci licenci se ovim odriču svih garancija bilo koje vrste, izričitih ili impliciranih, uključujući, bez ograničenja, garancije za prodaju, prikladnost za određenu svrhu i nekršenje. Ni , ni njegovi dobavljači i davaoci licenci, ne garantuju da će naše Usluge biti bez grešaka ili da će im pristup biti kontinuiran ili neprekidan. Shvatate da preuzimate ili na drugi način dobijate sadržaj ili usluge putem naših Usluga prema sopstvenom nahođenju i riziku.

Nadležnost i primenljivo pravo

Osim u meri u kojoj bilo koji važeći zakon predviđa drugačije, uslovi korišćenja i svaki pristup našim Uslugama ili njihovo korišćenje biće regulisani zakonima .

Pravo mesto za sve sporove koji proizilaze iz ili u vezi sa uslovima korišćenja i svaki pristup našim Uslugama ili njihovo korišćenje biće državni i savezni sudovi koji se nalaze u USA.

Promene

zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da izmeni ili zameni ove Uslove u bilo kom trenutku.

Ako izvršimo izmene koje su materijalne, obavestićemo vas objavljivanjem na našoj veb stranici ili slanjem e-pošte ili drugom komunikacijom pre nego što promene stupe na snagu. Obaveštenje će odrediti razuman vremenski period nakon kojeg će novi uslovi stupiti na snagu.

Ako se ne slažete sa našim izmenama, trebalo bi da prestanete da koristite naše Usluge u naznačenom roku za obaveštenje ili kada promene stupe na snagu.

Vaše dalje korišćenje naših Usluga podleže novim uslovima.